^Back To Top
 • 1 Medyczna Szkoła Policealna
  Technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej, technik masażysta i opiekun medyczny to kierunki, na które obecnie trwa nabór. Umożliwiamy zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku, konieczności posiadania matury, przerywania zatrudnienia czy studiów. Zostań słuchaczem najlepszej Medycznej Szkoły Policealnej w Zielonej Górze. Zatrudniamy najlepszą wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z uprawnieniami egzaminatorów. Mamy najwyższą zdawalność Egzaminu Zawodowego. Zapewniamy najlepsze warunki nauki.
 • 2 technik usług kosmetycznych
  Nauka trwa 2 lata (4 semestry) w systemie zaocznym (co dwa tygodnie w soboty i niedziele). Zajęcia praktyczne odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach, praktyki zawodowe w najlepszych salonach kosmetycznych, a zajęcia teoretyczne są realizowane w formie elearningowej. Umożliwiamy zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku, konieczności posiadania matury, przerywania zatrudnienia czy studiów. Nauka kończy się Egzaminem Zawodowym.
 • 3 technik masażysta
  Nauka trwa 2 lata (4 semestry) w systemie stacjonarnym. Zajęcia praktyczne są realizowane w szkolnych pracowniach, praktyki zawodowe odbywają się w szpitalach, oddziałach rehabilitacyjnych, zakładach opiekuńczo-wychowawczych i przychodniach na terenie Zielonej Góry, a zajęcia teoretyczne są realizowane w formie elearningowej. Umożliwiamy zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku, konieczności posiadania matury, przerywania zatrudnienia czy studiów. Nauka kończy się Egzaminem Zawodowym.
 • 4 technik sterylizacji medycznej
  Nauka trwa 1 rok (2 semestry) w systemie zaocznym (co dwa tygodnie w soboty i niedziele). Zajęcia praktyczne odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach, praktyki zawodowe w Centralnej Sterylizatorni, a zajęcia teoretyczne są realizowane w formie elearningowej. Umożliwiamy zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku, konieczności posiadania matury, przerywania zatrudnienia czy studiów. Nauka kończy się Egzaminem Zawodowym.
 • 5 opiekun medyczny
  Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry) w formie stacjonarnej ( w soboty i niedziele). Zajęcia praktyczne odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach, praktyki zawodowe w szpitalach, placówkach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych, a zajęcia teoretyczne są realizowane w formie elearningowej. Umożliwiamy zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku, konieczności posiadania matury, przerywania zatrudnienia czy studiów. Nauka kończy się Egzaminem Zawodowym.
baner

Rekrutacja

Rekrutacja wrzesień 2024

Medyczna Szkoła Policealna w Zielonej Górze umożliwia edukację na najwyższym poziomie w branży fryzjersko-kosmetycznej (FRK) i branży opieki zdrowotnej (MED). Zespół wykwalifikowanych nauczycieli z uprawnieniami egzaminatorów w sposób rzetelny i co ważne, skuteczny dzieli się swoją wiedzą oraz praktycznymi umiejętnościami. Szkoła posiada najwyższą zdawalność Egzaminu Zawodowego w regionie. Edukacja odbywa się w trybie zaocznym i stacjonarnym. Programy przygotowane są tak, aby w optymalny sposób przekazać niezbędną wiedzę teoretyczną, a jednocześnie kładą nacisk na ćwiczenie praktycznych umiejętności zawodowych. Zawody, w których kształcimy (technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej, technik masażysta, opiekun medyczny) dają możliwość zdobycia atrakcyjnych na rynku pracy kwalifikacji. Bardzo atrakcyjne możliwości kariery zawodowej stwarza cieszący się w naszej szkole ogromnym zainteresowaniem kierunek technik usług kosmetycznych, przygotowujący słuchaczy w zakresie diagnozy kosmetycznej, kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegów fizykoterapeutycznych do wykonywania zawodu. Słuchacze kierunku technik usług kosmetycznych w naszej szkole mają również możliwość całkowicie bezpłatnego ukończenia drugiej kwalifikacji w zawodzie technik sterylizacji medycznej, który uwzględnia rosnące wymagania dotyczące niezbędnych uprawnień do dekontaminacji w gabinecie kosmetycznym. Technik sterylizacji medycznej może zostać zatrudniony w centralnej sterylizatorni, pracowni endoskopowej, gabinecie stomatologicznym, sterylizatorniach na bloku operacyjnym i pracowni mikrobiologicznej. Realizowane zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w najlepszych placówkach kształcenia praktycznego pozwalają nie tylko w pełni poznać realia i sposób pracy, ale także zdobyć najwyższe umiejętności zawodowe.

medyczna szkoła policealna budynek

Medyczna Szkoła Policealna - Budynek

Medyczna Szkoła Zawodowa - Zielona Góra

Medyczna Szkoła Zawodowa w Zielonej Górze to ceniona i popularna placówka w regionie, kształcąca swoich kandydatów do wykonywania zawodów w takich dziedzinach jak medycyna, kosmetologia i opieka medyczna. Wymaga to zdobycia wiedzy teoretycznej, znajomości aspektów społeczno-prawnych, a także odpowiedniego przygotowania praktycznego. Proces edukacji opiera się na integracji tych trzech czynników, dzięki czemu szkoła może pochwalić się nie tylko najwyższą zdawalnością Egzaminu Zawodowego, ale również profesjonalnym przygotowaniem swoich słuchaczy do wykonywania swoich obowiązków. Kadra pedagogiczna składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy w rzetelny i przystępny sposób przekazują niezbędną wiedzę. Zajęcia teoretyczne realizowane są w formie e-learningowej, kursant otrzymuje więc wszystkie niezbędne materiały, które pozwalają mu w sposób szybki i zrozumiały przyswoić zagadnienia naukowe. Szkoła kładzie duży nacisk na zajęcia praktyczne odbywające się w terenie: w odpowiednich placówkach i instytucjach. Dzięki temu kursant ma możliwość poznania specyfiki zawodu, jego realiów i wymagań. Dostępne kursy dają odpowiednie kwalifikacje i zwiększają atrakcyjność absolwentów na rynku pracy.

pracownia szkoła kosmetycznamedyczna szkoła zawodowa pracownia

Szkoła Kosmetyczna Zielona Góra - Pracownia

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook