Technik usług kosmetycznych

Dzięki coraz większemu zainteresowaniu klientów zabiegami kosmetycznymi zawód technika usług kosmetycznych daje zarówno możliwość realizacji zainteresowań i pasji, jak i szansę na osiąganie dobrych dochodów a w przypadku prowadzenia własnego biznesu wymiernych zysków. W zawodzie kształci szkoła kosmetyczna, która realizuje określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawę programową.

Program nauczania obejmuje kształcenie teoretyczne oraz praktyczne. W ramach bloku teoretycznego nauka zawodu obejmuje tematykę prowadzenia działalności gospodarczej i usługowej w salonie kosmetycznym, języka obcego w branży kosmetycznej, podstaw anatomiczno-dermatologicznych w kosmetyce, kosmetyki i zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, szyi i dekoltu oraz dłoni, stóp i ciała. Praktyczna część edukacji obejmuje realizację wskazanych powyżej zabiegów zgodnie z zasadami wiedzy i przy zachowaniu reguł higieny i bezpieczeństwa.

Do głównych kompetencji technika usług kosmetycznych należy diagnoza kosmetyczna, wykonywanie zabiegów kosmetyki pielęgnacyjnej, upiększającej oraz leczniczej ciała, twarzy i włosów (wraz z uprzednim przygotowaniem niezbędnych środków i preparatów) oraz przeprowadzanie zabiegów fizykoterapeutycznych. Technik dysponuje wszechstronną wiedzą, dzięki czemu do jego zadań zalicza się też udzielanie porad w zakresie kosmetyki zachowawczej i domowej. Zajmuje się wykonywaniem manicure i pedicure pielęgnacyjnego, zdobieniem paznokci i wizażem.

Przygotowanie do pełnienia zadań technika obejmuje także szerokie spectrum zagadnień z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i dokumentacji w firmie oraz marketingu, analizy otoczenia rynkowego i wykorzystania w pracy technologii informatycznych. Specyfika zawodu wymaga interdyscyplinarnych umiejętności, które łączą wiedzę i praktykę z wysoką kulturą osobistą, znajomością zasad obsługi klienta oraz odpowiednimi predyspozycjami psychofizycznymi.

technik usług kosmetycznych

Policealne studium kosmetyczne - Zielona Góra

Nasza szkoła kosmetyczna w Zielonej Górze organizuje zajęcia, które pozwalają zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu technika usług kosmetycznych. Nauka odbywa się w trybie zaocznym w weekendy (sobota oraz niedziela). Zajęcia prowadzone są w sesjach zjazdowych dwa razy w miesiącu. Jest to system dobrze dopasowany do potrzeb i możliwości czasowych osób pracujących. Uczeń zgłaszający się do szkoły nie musi posiadać świadectwa maturalnego. Nauka trwa dwa lata. Kładziemy nacisk nie tylko na zajęcia teoretyczne, ale również na zajęcia praktyczne, które wyposażają naszych uczniów w doświadczenie i dają obycie w środowisku zawodowym. Część zajęć teoretycznych jest realizowana w formie elearningowego kształcenia zdalnego na odległość.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe tytuł technik usług kosmetycznych.
Do naszej szkoły zapraszamy zarówno osoby z Zielonej Góry, jak i pobliskich miejscowości. Zielona Góra jako duży i prężny ośrodek miejski umożliwia dogodne zakwaterowanie podczas zjazdów także dla osób przyjezdnych.

policealne studium kosmetyczne technik kosmetolog