Opiekun Medyczny (532102)

Chcesz zdobyć zawód, który pozwoli ci pomagać osobą potrzebującym i zapewni Ci zatrudnienie nie tylko w kraju, ale i możliwość znalezienia pracy za granicą? Opiekun medyczny może być wymarzoną pracą dla Ciebie.
Jakie wymagane są umiejętności w tym zawodzie i gdzie w Zielonej Górze można uzyskać kwalifikacje opiekuna medycznego?

Opiekun medyczny (asystent pielęgniarki)

Nie od dziś wiadomo, że nasze społeczeństwo jest społeczeństwem określanym jako starzejące się. W praktyce oznacza to coraz większą ilość osób starszych, chorych, niesamodzielnych, które będą wymagały opieki i pomocy. To sprawia, że zawód opiekun medyczny (asystent pielęgniarki) jest coraz bardziej pożądany na rynku pracy. Praca w tym charakterze wymaga zdobycia wielu umiejętności, dzięki którym osoba chora lub niesamodzielna otrzyma najlepszą możliwą opiekę. Do zadań opiekuna należy:
- szeroko rozumiana opieka nad osobą potrzebującą, rozwiązywanie i rozpoznawania bieżących problemów i zagrożeń,
- dbanie o zaspokajanie potrzeb osoby niesamodzielnej lub chorej w zakresie bio-psycho-społecznym,
- współpraca z terapeutami i zespołem opiekuńczym podczas wykonywania czynności specjalistycznych,
- asystowanie podczas zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych przez pielęgniarkę lub inny personel medyczny,
- w przypadku pracy za granicą również znajomość języka w zakresie umożliwiającym porozumienie się.
Najlepszą drogą do zdobycia potrzebnej wiedzy i kwalifikacji jest studium opieki medycznej, po którym będziemy mogli potwierdzić swoje przygotowanie zawodowe, przystępując do egzaminu państwowego i zdobywając tytuł opiekuna medycznego.

opiekun medyczny

Policealne Studium Opieki Medycznej - Zielona Góra

Zielona Góra może się poszczycić medyczną szkołą policealną, gdzie możliwe będzie zdobycie tytułu opiekuna medycznego. Zawód opiekuna medycznego umożliwia świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Uzyskanie takiego tytułu jest przepustką do pracy w zakładach opiekuńczo-leczniczych, oddziałach szpitalnych, domach pomocy społecznej, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, środowiskowych domach pomocy, hospicjach, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, ale również do pracy na własny rachunek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
W Medycznej Szkole Policealnej przy ulicy Ułańskiej 2 w Zielonej Górze absolwenci dostają solidne podstawy teoretyczne obejmujące m.in. zarys anatomii, fizjologii i patologi z elementami pierwszej pomocy, wiedzę na temat wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych, higienicznych i innych związanych z dbałością o osobę chorą lub niesamodzielną. Dodatkowo każdy słuchacz przechodzi praktyki zawodowe w placówkach ochrony zdrowia czy pomocy społecznej. Nie bez znaczenia jest także nauka języka obcego, która w przyszłości może zapewnić dobrą pracę w zawodzie poza granicami naszego kraju. Absolwenci po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły policealnej będą mogli przystąpić do egzaminu państwowego, który potwierdzi ich kwalifikacje zawodowe. Choć zawód ten nie należy do najłatwiejszych jednak świadomość pomocy osobie chorej lub niesamodzielnej, może przynosić wiele satysfakcji.

opiekun medyczny zielona góra